ธรรมะทุกวัน ของคนทำงาน

            การทำงานบางครั้งก็มีท้อ เหนื่อยล้า หรือหมดกำลังใจ เราจะได้ยินเสียงบ่นจากเพื่อนร่วมงานรวมทั้งตัวเราเองอยู่ประจำ ทั้งเบื่องาน เบื่อที่ทำงาน จนถึงเบื่อเจ้านาย เบื่อลูกค้าเบื่อเพื่อนร่วมงาน ดังนั้น สำหรับคนทำงานแล้ว คงต้องยึดหลักการบางอย่างในใจหรือมีคติประจำใจ เพื่อปลุกพลังในตัวเองให้ลุกขึ้นสู้ และทำงานได้ต่อเนื่องเพราะเป้าหมายของทุกคนคือ ความก้าวหน้าในงาน และการทำงานอย่างมีความสุข

            หลักธรรมของพุทธศาสนามีมากมายที่สามารถเลือกมาประยุกต์ใช้กับการทำงานเช่น อิทธิบาท 4 เป็นหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำงานโดยตรง ประกอบด้วย 

            ฉันทะ ความพอใจในงาน หากงานนั้นเป็นงานที่ชอบ งานที่ใช่ ก็คงทำให้พอใจได้ง่าย แต่ถ้าบังเอิญงานนั้นเป็นงานที่ไม่ชอบ ไม่ถนัดเอาเสียเลย ยังไงหากจำเป็นต้องทำก็ต้องบอกให้ตัวเองสร้างความพอใจกับงานนั้น หรือศึกษามันให้ละเอียดลึกซึ้งขึ้น 

            วิริยะ คือความขยันหมั่นเพียร คนที่มีความขยันย่อมไปถึงความสำเร็จได้ง่ายมีสุภาษิตไทยพูดถึงความขยันหมั่นเพียรไว้หลายบท เช่น ”ดักลอบต้องหมั่นกู้เจ้าชู้ต้องหมั่นเกี้ยว” หมายถึง รู้จักเอาใจใส่ ขยันหมั่นเพียรในสิ่งที่ทำแล้วความสำเร็จจะตามมาโทมัส อัลวา เอดิสัน นักประดิษฐ์และนักธุรกิจชาวอเมริกัน ฉายา พ่อมดแห่งเมนโลพาร์ก ยังกล่าวว่า “Genius is one percent inspiration and ninety-nine percent perspiration.”การเป็นอัจฉริยะ ประกอบด้วยแรงบันดาลใจ 1% และหยาดเหงื่ออีก 99%. อย่างไรก็ตามหากจะพากเพียรให้ประสบผลสำเร็จได้จำเป็นต้องมี 

            จิตตะ คือความเอาใจใส่ในการทํางานการมีจิตตะทำให้งานที่ทำได้ผลดีเพราะทำด้วยความเอาใจใส่และต้องมี 

            วิมังสา คือการใช้ปัญญาพิจารณาไตร่ตรองด้วยเหตุผลและติดตามกระบวนการทํางาน ธรรมทั้ง 4ประการดังกล่าว เป็นหนทางสู่ความสำเร็จในการทำงาน รวมทั้งการกระทำในทุกๆ เรื่อง

สนสน.jpg

พลังสำคัญ 4 ประการที่จะนำไปสู่ความสำเร็จที่รวดเร็ว เรียกว่า พละ 4 ประการ ประกอบด้วย

            ปัญญาพละ กำลังความรู้หรือความฉลาด 

            วิริยพละ กำลังแห่งความเพียร 

            อนวัชชพละ กำลังงานที่ไม่มีโทษหรือความสุจริต 

            สังคหพละ กำลังสงเคราะห์ หรือ มนุษย์สัมพันธ์ กำลังแห่ง

            คุณธรรมทั้ง 4 ประการนี้ ช่วยให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อใดที่รู้สึกท้อ หรือเหนื่อยล้า ขอให้นึกถึงหลักธรรมข้างต้น วันนี้ถ้าคุณยังตั้งใจทำงานคุณก็กำลังเดินอยู่บนเส้นทางแห่งความสำเร็จ Where there is the will, there is the way.ที่ใดมีความปรารถนาอันแรงกล้า ที่นั่นย่อมมีหนทางเสมอ ขอเพียงแต่ให้มีความตั้งใจแน่วแน่ด้วยความมุ่งมั่น ไม่ท้อถอย ย่อมมีหนทางนำเราไปสู่ความสำเร็จได้เสมอ


โดย สำนักงานประกันสังคม