บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับสถาปนิก
05.10.2016
ชื่อสถานประกอบการ :
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียนการค้า :
-
ลักษณะสถานประกอบการ :
เอกชน
ประเภทกิจการ :
เทคโนโลยีการสื่อสาร
ที่อยู่ :
99/1 หมู่ 4 อาคาร Software Park (ชั้นลอย) ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
รายละเอียดอื่นๆ :
ด้วยบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทคนไทย ที่มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารมาโดยตลอดกว่า 50 ปี และปัจจุบันเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีและระบบการสื่อสารข้อมูลครบวงจร มีความประสงค์ที่จะรับบุคลากรเพื่อเข้าร่วมปฏิบัติงานกับกลุ่มบริษัทสามารถ โดยมีรายละเอียดตำแหน่งงานตามประกาศที่ส่งมาด้วย
ประเภทงาน :
ประจำ
ตำแหน่ง :
สถาปนิก
ประเภทอาชีพ :
สถาปนิก
จังหวัด :
อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค นนทบุรี
เงินเดือน(บาท/เดือน) :
N/A
ประสบการณ์ :
ประสบการณ์ด้านออกแบบ เขียนแบบอาคาร
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
เขียนแบบ ติดตามการขออนุมัติวัสดุ เจรจาต่อรองกับผู้ค้าวัสดุและจัดจ้างผู้รับติดตั้งฯ
วุฒิการศึกษา :
วุฒิ ป.ตรี สถาปัตย์
คุณสมบัติ :
เพศ ช/ญ อายุ 25-35 ปี
จำนวนคนที่ต้องการ(คน) :
2
โทรศัพท์ :
02-5026000 ต่อ 6599,6774
อีเมลล์ :
siyaporn.i@samartcorp.com