ก.แรงงาน จับมือสมช. เปิดการฝึกปัญหาที่บังคับการ (CPX) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (V...
วันที่ 24 พ.ค. 2560 เวลา 09.00 น. กระทรวงแรงงานร่วมกับสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เปิดการฝึกปัญหาที่บังคับการ (CPX) การฝึกระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร ประจำปี 2560 (กรส.60...
ปลัดแรงงาน ร่วมพิธีอัญเชิญพระพุทธนรสีห์ ให้ประชาชนสักการะเป็นสิริมงคล
๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุท...
ก.แรงงาน จับมือพันธมิตรกว่า 200 แห่ง สร้างแรงงานไทย 4.0
ก.แรงงาน จับมือ สามพันธมิตร รวมกว่า 200 แห่งสร้างแรงงานไทย 4.0 สานพลังประชารัฐ พัฒนาทั้งทักษะด้านเทคโนโลยีชั้นสูงและสร้างแรงงาน Green Jobs นำไปสู่ความยั่งยืนด้...
ปลัดแรงงาน ชงแผนเตรียมคนเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 เตรียมนำเข้า กก.ยุทธศาสตร์ชาติ
ปลัดกระทรวงแรงงาน นำเสนอแผนพัฒนาและสร้างคน เตรียมเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 รองฯวิษณุเตรียมนำเข้า คกก.ยุทศาสตร์ชาติ พร้อมย้ำพัฒนาคนต้องควบคู่การสร้างวินัย ธรรมาภิบาลแล...
ก.แรงงาน เข้ม“เซฟตี้ไทยแลนด์”ลดสถิติอันตรายในโรงงาน ภาคก่อสร้าง ขนส่ง และเกษตร
ก.แรงงาน ประชุมหน่วยงานบูรณาการขับเคลื่อน Safety Thailand ภายใต้กรอบ MOU รวม 6 กระทรวง ตั้งเป้าลดสถิติประสบอันตรายใน 4 ประเภทกิจการ สถานประกอบการ ภาคก่อสร้าง ข...
ก.แรงงาน พร้อมดันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ฯ
หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายเกียรติพงษ์ สันตะบุตร นายกสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต และคณะเข้าพบหารือการผลักดันนำร่องจัดทำมาตรฐานฝี...
ก.แรงงาน รับมอบผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ 300 ตัน พร้อมฝึกอาชีพให้ผู้มีรายได้น้อยทั่วปร...
ปลัดแรงงาน รับมอบผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ จำนวน 300 ตัน รวมมูลค่า 720,000 บาท จากบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปฝึกอบรมช่างก่อสร้างป้อนตลาดแรงงานแล...
ก.แรงงาน ฝึกทำดอกไม้จันทน์ พร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งเป้าหนึ่งล้านดอก
หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดการฝึกอบรมการดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) เพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลในการถวายพระเพลิงพระบรมศพพร...
ก.แรงงาน เตรียมจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน...
ก.แรงงาน เตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้ทันต่อเทคโนโลยีและทัดเทียมมาตรฐานสากล เพิ่มศักยภาพการผลิตและบริการของปร...