รมว.แรงงาน นำผู้บริหารนมัสการสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม โอกาสวันขึ้นปีใหม่
09.01.2017

           (๕ ม.ค.๖๐) เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน นมัสการสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
CR.กระทรวงแรงงาน