กระทรวงแรงงาน สำนักงานประกันสังคม ให้บริการผู้ประกันตนผ่านระบบ E-service และพันธ...
กระทรวงแรงงาน สำนักงานประกันสังคม เพิ่มสถานพยาบาลเอกชน 5 แห่ง ใน ปี 2560
ประกันสังคม เร่งขับเคลื่อนบริหารกำลังคน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตามยุทธศาสตร์ชาติ ร...
สปส.เร่งช่วยเหลือลูกจ้างที่ประสบอุบัติเหตุถูกไฟคลอกที่บริษัท วี เค พี รีไซเคิล จ...
ครม.เห็นชอบกระทรวงแรงงาน ลดเงินสมทบช่วยเหลือผู้ประกันตนน้ำท่วมภาคใต้
กรณีการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดโลหิต
แจ้งลดอัตราค่าธรรมเนียม การชำระเงินสมทบผู้ประกันตน ม.39 ผ่านเคาน์เตอร์ cenpay
สปส. แจ้งสิทธิผู้ประกันตนป่วยฉุกเฉิน
กระทรวงแรงงาน สำนักงานประกันสังคม จัดอบรมบุคลากรรองรับการให้บริการอย่างเหนือชั้น
กระทรวงแรงงานสำนักงานประกันสังคม พร้อมนำเสนอผลงานเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ประกันตนบนเว...