สปส.แจ้งสิทธิทันตกรรมผู้ประกันตนเบิกได้เต็ม 900 บาท
04.10.2016

            นายแพทย์สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม หรือ สปส. เปิดเผยว่า คณะกรรมการการแพทย์ของ สปส.ได้ยกเลิกบัญชีประกาศแนบท้ายหลักเกณฑ์สิทธิการรักษาทันตกรรมผู้ประกันตนของ สปส. แล้ว

            

            โดยตั้งแต่วันนี้ ให้ผู้ประกันตนที่ใช้บริการทันตกรรม ทั้งอุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ในสถานพยาบาลรัฐและเอกชนทั่วไปสามารถใช้บริการได้ภายใต้สิทธิ 900 บาทต่อปี แต่ต้องสำรองจ่ายเงินไปก่อน และให้มายื่นเบิกเงินกับ สปส. ในภายหลัง โดยสามารถยื่นเบิกได้ในครั้งเดียว 900 บาทหรือหลายครั้งก็ได้ 


            สำหรับโครงการนำร่องทำฟันโดยไม่ต้องสำรองเงินจ่ายไปก่อน ใน 30 หน่วยบริการใน 19 จังหวัดทั่วประเทศ ก็เริ่มดำเนินการแล้วเช่นกัน โดยผู้ประกันตนที่ใช้บริการทันตกรรมในสถานพยาบาลของรัฐและเอกชน ที่ร่วมโครงการนำร่อง ไม่ต้องสำรองจ่ายเงินไปก่อน และในสิ้นปีนี้จะประเมินผลของโครงการนำร่องอีกครั้ง ก่อนจะขยายสถานพยาบาลให้ทำฟันโดยไม่ต้องสำรองเงินก่อนเพิ่มเติมในปีหน้า


  


CR.CH7

ศูนย์สารนิเทศ สายด่วนประกันสังคม 1506 www.sso.go.th