ประกันสังคมมาตรา 40
หลังจากมีการยกเลิกการดำเนินงานประกันสังคมมาตรา 40 ทางเลือกที่ 3 กรณีบำนาญชราภาพ ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2558 ยังมีผู้ประกันตนมาตรา 40 ทางเลือกที่ 3 กรณีบำนาญ...
ขั้นตอนการเบิกสิทธิประโยชน์ทดแทน
ขั้นตอนการเบิกสิทธิประโยชน์ทดแทน ยื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนฯ (สปส. 2-01/ม.40) พร้อมหลักฐานประกอบการยื่นคำขอฯ ได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ ...
สิทธิประโยชน์และเงื่อนไข
1. กรณีประสบอันตราย/เจ็บป่วย - ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้วันละ 200 บาท ไม่เกิน 30 วัน/ปี - การรักษาพยาบาลใช้สิทธิ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต...
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่มา การขยายประกันสังคมให้ครอบคลุมแรงงานนอกระบบโดยผลักดันร่าง พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ฉบับแก้ไข เพื่อรัฐร่วมจ่ายในมาตรา 40 และแก้ไขพระราชกฤษฎีกา เพื่อพ...
ห่วงใยตัวเองสมัครเป็นผู้ประกันตน ม.40
วันนี้นึกครึ้มอกครึ้มใจไปนั่งชิลล์ทานข้าวแกงกับโอเลี้ยงที่ตลาดโต้รุ่งใกล้ๆบ้าน แอบได้ยินพ่อค้าแม่ค้าคุยกันเรื่องจะชวนกันไปสมัครเป็นผู้ประกันตน มาตรา 40 กับสำนักงานประกันส...